Nghỉ Việc Ngang Có Được Chốt Sổ Bảo Hiểm Không – Bảo Hiểm Xã Hội.