Mùa dịch Covid19: Có nên xin hưởng BẢO HIỂM XÃ HỘI một lần? Luật sư trả lời