Mua bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội có vi phạm luật?