Mộ người chết tại một nghĩa trang ở Huế nguy nga hơn nhà lúc sinh thời