Ma lực hấp dẫn nào làm cho cơm tấm Tuyết Cây Gõ bán cả ngàn dĩa mỗi ngày?