Longphi Tv, Thủ tục rút hồ sơ gốc cho xe máy và sang tên di chuyển