LG G3 và LG G2 – Đánh giá thời lượng sử dụng Pin trên