Lễ khai trương nhà hàng lẩu nấm Vương Hoa – Hà Nội