Lễ hội đèn lồng Yi Peng ở Thái Lan là nơi mà bất cứ ai cũng muốn được đến một lần