Lễ hội ánh sáng Diwali 14-11-2015 tại trung tâm ShiVomYoga&Dance