[Lâu đài Nghìn tỷ] Lâu đài phong cách nhà Trắng Mỹ của đại gia tuổi Dê ở Ninh Bình