LÂU ĐÀI 6 CON GÀ VÀNG – LỘNG LẪY VƯƠNG QUYỀN NHƯ NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN