Lamborghini Urus đầu tiên tại Việt Nam về tay đại gia Minh Nhựa |AUTODAILY.VN|