Kia Rondo mới mua chạy được 1300Km thanh niên đã bán lại lỗ 100 triệu (Đã bán)