Khai hội Chùa Hương, toàn cảnh lễ hội những ngày đầu năm