HK.SMART- HỘP CƠM LÚA MẠCH 3 NGĂN KÈM ĐŨA THÌA INOX