Hiệp Sĩ Mặt Nạ Decade – Tập 31 : Hủy Diệt Thế Giới (Siêu Nhân Thập Kỷ)