Hành trình lặn biển ở Nha Trang, vẻ đẹp của bờ biển Việt Nam