H-Channel | Trên tay Obi S507: Cấu hình mạnh, Pin trâu, Camera đẹp. DƯỚI 3 TRIỆU.