FPT Shop – Đánh giá nhanh Oppo A39 – Phiên bản thu gọn của "Chuyên gia selfie F1s"