FPT Shop – Đánh giá hiệu năng OPPO F1 Plus: RAM 4GB khủng