[FIX] Sửa lỗi chữ bị mờ trên Win 10 || Chữ trong ứng dụng bị mờ