Du lịch Huế: bãi biển Lăng Cô là VỊNH BIỂN ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI?