Độ tem xe ( dán decal ) thế nào không bị csgt bắt ?