Đau răng phát điên nhưng chỉ 5' làm thế này, cơn đau sẽ tan biến