Đâu Là Chiếc Đẹp Nhất, Mạnh Nhất Phân Khúc 250 300cc