Đánh giá OPPO F9 sau 1 năm: "Hãy trao cho anh" mang em quay lại