Đánh giá OnePlus 5T: Cấu hình mạnh không tưởng, RAM đến 8GB