Đánh giá chi tiết OPPO F7: cuối cùng cũng đã thay đổi