Đánh giá chi tiết OnePlus 7T: Máy ngon, nhưng không là "Flagship Killer" được