Dán tem trùm honda air blade 125 thiết kế theo yêu cầu có 1- 0 – 2