( Đã bán ) xe cổ trước giải phóng, Toyota Mark II, đời 1974, Xe vẫn đang lưu hành, 0967765255