Công ty cổ phần Xe Khách Phương Trang tuyển Lơ xe (Nhân Viên Phục Vụ) theo xe các tuyến