Chơi game và âm thanh trên One Plus 7T là vô cùng tốt anh em à