[Chiếm Tài Mobile] – Giới thiệu Ổ cắm thông minh Xiaomi đo dòng điện, công suất 2500W – phát wifi