Chi tiết lệnh PUBLISH trong AutoCAD để xuất file CAD sang PDF, in hàng loạt bản vẽ ra giấy