Chi tiết giá bán 10 màu Honda Vision 2019, Mua xe máy trả góp cần chuẩn bị những gì