Cát Tường – Thiên Vương "đắm mình" trong món "lẩu nội tạng" nổi tiếng Nhật Bản.