CÁCH SỬA LỖI “THIS APP CAN NOT OPEN” TRÊN WINDOWS 10 MỚI NHẤT NĂM 2020