Biệt Đội Siêu Nhân Cơ Động Tập 50(Tập Cuối) : Trận Chiến Công Lý