Biệt Đội Siêu Nhân Cơ Động Tập 36 : Siêu Nhân Đỏ Hồi Sinh