Bệnh nhân viêm gan C gặp khó vì bảo hiểm y tế | PHÓNG SỰ