Bệnh giời leo và cách chữa bệnh tại nhà – Triệu chứng và phân biệt bệnh giời leo với zona thủy đậu