Beirut là thủ đô của Lebanon, ngọc trai ở biển Địa Trung Hải