Bảo hiểm xe máy 66.000 đồng/năm có tác dụng gì? | Tin tức Vietnamnet