Bảng giá xe BMW mới nhất tại Việt Nam: Đối thủ lớn nhất của Mercedes tại Việt Nam