Bảng giá xe BMW 2018 do Thaco phân phối: giảm gần 600 triệu đồng