ALLSTAR 2016 [12-12-2016] Đội Lửa vs Đội Băng Trận 3 Siêu sao đại chiến 2016 – Liên minh 24h