1 quả chanh – 2 cách khiến lông nách, tay và chân tự rụng không còn 1 cọng