🇯🇵Vlog #20: Hành trình leo núi Phú Sĩ 2N1Đ – Chuyến đi đáng nhớ